Universitate cu "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT" acordat de A.R.A.C.I.S. în 2008 şi 2013
 
Departamente
Viață studențească
Orașul Galați
Casa de cultura a studentilor
UGAL on web

In memoriam Adrian Sorin Axinti

Şef lucrări doctor inginer Adrian Sorin Axinti, s-a născut pe 09.03.1975, în localitatea Brăila. În perioada 1989-1993 a urmat cursurile liceului “Nicolae Iorga” din Brăila, secţia matematică - fizică, urmând apoi, între anii 1993-1998, cursurile Facultăţii de Inginerie din Brăila unde obţine titlul de inginer în specializarea Maşini şi utilaje de construcţii.

Îşi continuă pregătirea profesională, urmând în perioada 1999-2000, Studiile aprofundate cu specializarea Dinamica maşinilor, din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi, în urma cărora obţine titlul de Master. În anul 2002 obţine al doilea titlu de Master în urma absolvirii specializării de masterat, Mecanica solidului deformabil cu aplicaţii în inginerie, din cadrul aceleiaşi universităţi.

Având în vedere pregătirea profesională şi didactică dobândită, obţine în mod firesc, în anul 2008, titlul de Doctor în  domeniul Inginerie mecanică. Pasionat de domeniul programării calculatoarelor, urmează în anul 1995 specializarea Proiectare asistată de calculator obţinând astfel competenţe în utilizarea programului AutoCad.

În anul 2000 devine cadru didactic titular al Facultăţii de Inginerie din Brăila, din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi, unde desfăşoară activitate didactică şi de cercetare. Angajat ca preparator universitar, susţine examene de promovare şi în anul 2006 obţine gradul didactic de Şef de lucrări.

A lăsat în urma sa o operă ştiinţifică importantă care aduce contribuţii deosebite în plan academic şi ştiinţific domeniilor: Acţionări hidraulice şi pneumatice, Informatică, Desen tehnic şi infografică, Informatică managerială, Sisteme informatice de proiectare organologică şi sistemică, concretizată în: 111 articole ştiinţifice, 6 cărţi publicate în edituri, 9 manuale, monografii şi cursuri pe suport electronic şi a participat ca cercetător ştiinţific în 7 proiecte de cercetare, la unul dintre acestea având funcţia de responsabil de proiect.

Ataşat de studenţi, s-a dedicat activităţii didactice reuşind să transmită acestora informaţii tehnice, curiozitate ştiinţifică, abnegaţie, stăruinţă şi seriozitate în abordarea problemelor tehnice, însuşiri vitale pentru un viitor inginer mecanic. Cu suflet cald şi fire optimistă din naştere, şi-a iubit colegii şi a fost iubit de aceştia, reuşind să creeze o atmosferă plăcută în jurul lui. Colectivul cadrelor didactice din Facultatea de Inginerie din Brăila şi toţi cei care l-au cunoscut sunt profund îndureraţi de dispariţia sa prematură. Transmitem familiei îndurerate, în aceste momente grele, sincere condoleanţe şi gândurile noastre de mângâiere.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace alături de cei drepţi!

In memoriam Adrian Sorin Axinti 
Login
Cautare
cuvinte cheie
Introdu adresa de email pentru a primi un raport cu ultimele stiri din universitate
Prezentare Carte
Security, Safety and Continuity on Agrifood ChainAutor: Silvius STANCIU
Pret: 31,00 £ RON
Ce resurse ati dori sa gasiti aici pe site?
Str. Domnească, nr. 47, 800008 – Galaţi,ROMANIA
Fax: (+40) 236 46.13.53
Copyright© 2009 Universitatea Dunarea de Jos - Galati. All rights reserved