Universitate cu "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT" acordat de A.R.A.C.I.S. în 2008 şi 2013
 
Departamente
Viață studențească
Orașul Galați
Casa de cultura a studentilor
UGAL on web

METODOLOGIE de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, cursuri cu frecvenţă, începând cu anul universitar 2015-2016

DISPOZIŢII GENERALE

1. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de stimulare a studenţilor care obţin rezultate bune la învăţătură, precum şi o formă de sprijin material în scopul protecţiei sociale.

2. La Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi bursele şi alte forme de sprijin material se acordă tuturor studenţilor de la învăţământul cu frecvenţă, indiferent de forma de finanţare (buget sau taxă), pe baza criteriilor prevăzute în prezenta metodologie, în limita fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării activităţilor universitare.

3. Bursele se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor, cu respectarea criteriilor stabilite de către facultăţi.

4. În fiecare facultate se constituie:

  • - Comisia de acordare a burselor;
  • - Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor.

Fiecare comisie este formată din două cadre didactice şi un student. În cazul Comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor, unul dintre cadrele didactice şi studentul trebuie să fie membri în Consiliul facultăţii. Niciunul dintre membrii comisiei iniţiale de acordare a burselor nu poate face parte din Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor. Cei trei membri ai fiecărei comisii depun declaraţie că nu sunt în conflict de interese şi nici rude cu studenţii ale căror situaţii sunt analizate.

5. Modalitatea de numire şi modificare a acestor comisii, precum şi componenţa acestora se stabileşte prin vot deschis în Consiliul fiecărei facultăţi. Propunerile de cadre didactice membri în aceste comisii se fac de către fiecare departament al facultăţii printr-o procedură hotărâtă intern, se anunţă Consiliului facultăţii şi se supun votului acestuia. Studentul membru în fiecare dintre cele două comisii este propus de către studenţii membri ai Consiliului facultăţii pe bază de proces verbal şi semnătură. Pentru a preîntâmpina necesităţile de modificare a comisiilor, se constituie o listă de membri supleanţi pentru fiecare comisie. Numărul membrilor supleanţi este la latitudinea fiecărui consiliu profesoral. Membrii titulari şi membrii supleanţi sunt numiţi cu majoritate simplă de voturi, fiind ordonaţi descrescător în listă în funcţie de numărul de voturi obţinute. Ordinea acestora este prioritară în constituirea comisiei finale.

6. Studenţii pot depune contestaţii în termen de 24 de ore de la data afişării listelor la avizier. Contestaţiile se soluţionează în două zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei.

CATEGORII DE BURSE

7. Bursele acordate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi în condiţiile legii, sunt:

  • a. de merit;
  • b. de studiu;
  • c. de ajutor social.

8. Bursele se acordă în funcţie de rezultatele obţinute de studenţi la învăţătură.

9. Prezenta metodologie ţine seama de sistemul de organizare a învăţământului superior, diferenţiat pe domenii/specializări/programe de studii, iar în cazul burselor de ajutor social, şi de venitul net al familiei studentului sau susţinătorului legal.

Metodologia de acordare a burselor

 
Login
Cautare
cuvinte cheie
Introdu adresa de email pentru a primi un raport cu ultimele stiri din universitate
Prezentare Carte
Security, Safety and Continuity on Agrifood ChainAutor: Silvius STANCIU
Pret: 31,00 £ RON
Ce resurse ati dori sa gasiti aici pe site?
Str. Domnească, nr. 47, 800008 – Galaţi,ROMANIA
Fax: (+40) 236 46.13.53
Copyright© 2009 Universitatea Dunarea de Jos - Galati. All rights reserved