Universitate cu "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT" acordat de A.R.A.C.I.S. în 2008 şi 2013
 
Departamente
Viață studențească
Orașul Galați
Casa de cultura a studentilor
UGAL on web

Învățământul la distanță a capatat o extindere deosebită motivată de creșterea dorinței de educație din partea persoanelor de orice varstă, de cerințele societății de personal calificat și de necesitatea instruirii universitare cu eforturi financiare și material-umane cat mai reduse.

Departamentul pentru Invățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă (DIDFR) s-a înființat în anul 1998 (Decizia Senatului Universității "Dunărea de Jos" Nr.162/04.05.1998, în baza Ordinului Ministrului Educației Naționale nr.3457/23.03.1998), funcționând inițial sub denumirea de Centrul de Studii pentru Învățământ la Distanță (CSID). Primele activități didactice au început în anul 1999.

Învățământul la Distanță (I.D.) este definit ca un cumul de forme de instruire în care cursantul nu se afla sub supravegherea continuă sau imediată a tutorilor, dar care beneficiază de acțiunile de planificare, orientare, îndrumare și consiliere din partea unei instituții de învățământ superior. I.D. are o componentă de instruire independentă și autonomă realizată prin mijloace moderne de comunicare: materiale de studiu tiparite, tehnici audio și video interactive, tele-cursuri, tehnologii de învățare mediate de calculator sau rețele de calculatoare etc., care permit autoinstruirea și autoevaluarea studenților.

Absolvenții ID au aceleași avantaje ca absolvenții cursurilor de zi, deosebirea fiind doar în privința structurii anului universitar. Conținutul cursurilor este același, se învață cu aceleași manuale, cu aceiași profesori, în aceleași sali de curs și laboratoare, doar contactul student-profesor fiind diferit ca durată.

Învățământul cu frecvență redusă (I.F.R.) reprezintă o forma integrată de învățământ, având caracteristici comune atât cu sistemul tradițional cât și cu sistemul de învățământ la distanța; se adresează persoanelor care nu pot urma învățământul de zi. IFR este o forma flexibilă de învățământ care oferă studenților posibilitatea de a-și administra propriul proces de învățare în program comasat, în cadrul instituției de învățământ organizatoare.

IFR se caracterizează prin:

  • înlocuirea orelor de predare (curs) prin studiu individual;
  • comunicarea informațiilor educaționale prin medii suport multiple, specifice și învățământului la distanță;
  • întalniri periodice cu studenții pentru desfășurarea activităților practice obligatorii prevazute în planurile de învățământ (seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate).

Universitatea "Dunărea de Jos" poate oferi prin ID/IFR urmatoarele categorii de programe de studii:

  • studii universitare de licență și masterat;
  • studii postuniversitare de specializare sau perfecționare atestate prin diplome sau certificate;
  • perfecționare profesională atestată prin certificate;
  • conversie profesională atestată prin diplome sau certificate.

Acreditarea și evaluarea periodică a programelor ID/IFR se face în baza standardelor și a metodologiei elaborate de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Acreditarea oferă beneficiarilor sistemului de învățământ ID/IFR garanția că instituția de învățământ are asigurate resursele financiare pentru derularea programelor de studii, are planuri de învățământ conforme specializării, dispune de personal calificat pentru a opera cu tehnologii specifice programelor ID/IFR, are o politică de management și de promovare a programelor de studii prin ID/IFR care respectă etică profesională.

www.idd.ugal.ro

 

 

 
Login
Cautare
cuvinte cheie
Introdu adresa de email pentru a primi un raport cu ultimele stiri din universitate
Prezentare Carte
Security, Safety and Continuity on Agrifood ChainAutor: Silvius STANCIU
Pret: 31,00 £ RON
Ce resurse ati dori sa gasiti aici pe site?
Str. Domnească, nr. 47, 800008 – Galaţi,ROMANIA
Fax: (+40) 236 46.13.53
Copyright© 2009 Universitatea Dunarea de Jos - Galati. All rights reserved