Universitate cu "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT" acordat de A.R.A.C.I.S. în 2008 şi 2013
 
Departamente
Viață studențească
Orașul Galați
Casa de cultura a studentilor
UGAL on web

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1 Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.


Art. 2 În sensul prezentei legi:

 • prin autoritate sau instituție publică se întelege orice autoritate sau instituție publică, precum și orice regie autonomă, care utilizează resurse financiare publice și care își desfăsoară activitatea pe teritoriul României, potrivit Constituției;
 • prin informație de interes public se întelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informației;
 • prin informație cu privire la datele personale se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

CAPITOLUL II
Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public

Secțiunea 1 Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public


Art. 3 Asigurarea, de catre autoritățile și instituțiile publice, a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop.
Art. 4 Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a organiza compartimente specializate de informare și relații publice sau de a desemna persoane cu atribuții în acest domeniu.
Atribuțiile, organizarea și funcționarea compartimentelor de relații publice se stabilesc, pe baza dispozițiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare și funcționare a autorității sau instituției publice respective.
Art. 5. Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:

 • actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
 • structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
 • numele și prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 • coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 • programele și strategiile proprii;
 • lista cuprinzând documentele de interes public;
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
 • modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vatamată in privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate..consideră vatamată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1).
Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a.
Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:

 • afișare la sediul autorității sau al instituției publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicații proprii, precum și în pagina de Internet proprie;
 • consultarea lor la sediul autorității sau al instituției publice, în spații special destinate acestui scop.

Art. 6 Orice persoană are dreptul să solicite și să obtină de la autoritățile ți instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, informațiile de interes public.
Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public, solicitate în scris sau verbal.
Solicitarea, în scris, a informațiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:

 • autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
 • informația solicitată, astfel incât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public;
 • numele, prenumele și semnatura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

 

 

 
Login
Cautare
cuvinte cheie
Introdu adresa de email pentru a primi un raport cu ultimele stiri din universitate
Prezentare Carte
Security, Safety and Continuity on Agrifood ChainAutor: Silvius STANCIU
Pret: 31,00 £ RON
Ce resurse ati dori sa gasiti aici pe site?
Str. Domnească, nr. 47, 800008 – Galaţi,ROMANIA
Fax: (+40) 236 46.13.53
Copyright© 2009 Universitatea Dunarea de Jos - Galati. All rights reserved