Universitate cu "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT" acordat de A.R.A.C.I.S. în 2008 şi 2013
 
Departamente
Viață studențească
Orașul Galați
Casa de cultura a studentilor
UGAL on web
   Pentru a depune un proiect editorial, se urmează următoarele etape:

I.  Transmiterea unui capitol din lucrare pe adresa electronică gup@ugal.ro

II. Aplicarea sugestiilor primite de la editură asupra manuscrisului. Instrucţiuni tehnoredactare

III. Depunerea manuscrisului imprimat la editură.

IV. Aplicarea sugestiilor primite de la recenzori.

V. Depunerea la editură a variantei electronice finale a lucrării în extenso: un singur fişier pe CD, însoţit de următoarele materiale în dosar de plastic:

A. Pentru propuneri de VOLUME (monografii, actele conferinţelor, inclusiv cele publicate pe CD), se vor înainta editurii următoarele documente şi tipizate completate:

 • Referat editare lucrare (Referat Editura); acesta va fi înregistrat de editură la Registratura Universităţii după verificarea conformităţii documentelor şi a obţinerii descrierii CIP de la Biblioteca Naţională a României;
 • Formularul de înaintare a manuscrisului către editură (Formular Proiect Volum)
 • Formular CIP (Formular CIP);
 • Coperta lucrării - document electronic şi imprimat;
 • Pagina de titlu a lucrării (prima pagină a volumului) - document electronic şi imprimat;
 • Declaraţia de conformitate lingvistică a unui cadru didactic specialist din universitate (atât pentru manuscrise în limba română, cât şi pentru cele în limbi străine). Nu sunt acceptate pentru publicare lucrări care nu au viza lingvistică; (Conformitate lingvistică volum)
 • Numele şi coordonatele persoanei de contact pentru volum;
 • Recenziile referenţilor ştiinţifici [1]
 • Declaraţia coordonatorilor / autorilor volumului referitoare la aplicarea sugestiilor şi comentariilor critice ale referenţilor. [2] Declaraţie.

[1] Recenziile referenţilor ştiinţifici sunt facultative. În cazul absenţei acestora, editura va supune manuscrisul unei recenzii ştiinţifice, după care manuscrisul va fi revăzut de autori / coordonatori.

[2] Vezi nota 1. Dacă manuscrisul este supus recenziei ştiinţifice de către editură, manuscrisul va fi revăzut şi declaraţia va fi înaintată ulterior.

B. Pentru FASCICULE din ANALELE UNIVERSITĂŢII sau alte PUBLICAŢII PERIODICE (inclusiv cele publicate pe CD) se vor înainta editurii următoarele tipizate completate:

 • Referat editare lucrare (Referat Editura); acesta va fi înregistrat de editură la Registratura Universităţii după verificarea conformităţii documentelor şi a obţinerii codului ISSN de la Biblioteca Naţională a României, în cazul publicaţiilor noi.
 • Formularul de înaintare a manuscrisului către editură (Formular Proiect Fasciculă)
 • Formular de cerere cod ISSN completat (Formular ISSN), în cazul publicaţiilor noi.
 • Coperta lucrării, care se va menţine identică la toate numerele revistei - document electronic şi imprimat.
 • Primul număr al publicaţiei ]n extenso în forma finală - document electronic şi imprimat.
 • Colectivul editorial al fasciculei.

         Menţionăm că din consiliul editorial este indicat să facă parte personalităţi ştinţifice din ţară şi din străinătate, specificându-se la fiecare prenumele, numele şi universitatea / institutul la care sunt titulari.

 • Declaraţia de conformitate lingvistică a unui cadru didactic specialist din universitate (atât pentru manuscrise în limba română, cât şi pentru cele în limbi străine). Nu sunt acceptate pentru publicare lucrări care nu au viza lingvistică. (Conformitate lingvistică Fasciculă)
 • Numele şi coordonatele persoanei de contact pentru revistă.
 
Login
Cautare
cuvinte cheie
Introdu adresa de email pentru a primi un raport cu ultimele stiri din universitate
Prezentare Carte
Security, Safety and Continuity on Agrifood ChainAutor: Silvius STANCIU
Pret: 31,00 £ RON
Ce resurse ati dori sa gasiti aici pe site?
Str. Domnească, nr. 47, 800008 – Galaţi,ROMANIA
Fax: (+40) 236 46.13.53
Copyright© 2009 Universitatea Dunarea de Jos - Galati. All rights reserved