Universitate cu "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT" acordat de A.R.A.C.I.S. în 2008 şi 2013
 
Departamente
Viață studențească
Orașul Galați
Casa de cultura a studentilor
UGAL on web

Studiile universitare de doctorat s-au desfășurat în Galați începând din anii ′60 și ′70 în domeniile Microbiologie Tehnică și Chimie aplicată la alimente și respectiv în Construcţii de nave şi Construcţii de maşini. În peste 60 de ani de studii doctorale, învăţământul superior din Galaţi a beneficiat de activitatea a peste 120 conducători de doctorat și au fost eliberate peste 1020 diplome de doctor în științe.

Instituţia organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați (IOSUD-UDJG) organizează doctorat ştiinţific în 13 domenii de doctorat grupate în patru domenii fundamentale: Ştiinţe exacte (Chimie), Științe inginerești (Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Ingineria produselor alimentare, Ingineria sistemelor, Inginerie electrică, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ingineria materialelor, Biotehnologii), Științe economice (Management, Economie) și Științe umaniste (Filologie, Istorie).

Durata perioadei de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, durata poate fi prelungită cu 1-2 ani şi se încheie cu susţinerea publică a tezei de doctorat, evaluată de o comisie de specialişti în domeniu. Titlul ştiinţific de Doctor este acordat, prin ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării Stiinţifice, după validarea hotărârii comisiei de doctorat de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).

În IOSUD-UDJG studiile universitare de doctorat se desfășoară în cadrul a două şcoli doctorale pluridisciplinare: Şcoala Doctorală de Inginerie și Școala Doctorală de Științe socio-umane. Cele două școli doctorale reunesc colective de conducătorii de doctorat de la facultățile de inginerie și știinte exacte, respectiv de la facultățile cu profil economic și umanist.

IOSUD-UDJG coordonează teze de doctorat în cotutela cu numeroși parteneri europeeni şi români, precum Universitatea ”La Sapienza” Roma 1, Universitea Le Havre, Universitatea din Nantes, Ecole Centrale de Paris, Universitatea Paris Ouest Nanterre la Defense, Ecole Nationale Veterinaire Agroalimentaire et de L'Alimentation Nantes, Universitatea Nova din Lisabona, Universitatea Tehnică Ilmenau, Universitatea Lleida din Catalonia, Universitatea Națională de Arhitectură și Construcții din Kiev, Universitatea ”Alecu Russo”din Bălți, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei, Academia de Studii Economice și Universitatea ”Politehnica” din București, Universitatea ”Al.I.Cuza” din Iași şi Universitatea ”Petrol-Gaze” din Ploiești.

IOSUD-USJG promovează cercetarea interdisciplinară de excelenţă, inclusiv prin organizarea anuală a Conferinţei Ştiinţifice a Şcolilor Doctorale (www.cssd-udjg-ugal.ro).

 
Login
Cautare
cuvinte cheie
Introdu adresa de email pentru a primi un raport cu ultimele stiri din universitate
Prezentare Carte
Security, Safety and Continuity on Agrifood ChainAutor: Silvius STANCIU
Pret: 31,00 £ RON
Ce resurse ati dori sa gasiti aici pe site?
Str. Domnească, nr. 47, 800008 – Galaţi,ROMANIA
Fax: (+40) 236 46.13.53
Copyright© 2009 Universitatea Dunarea de Jos - Galati. All rights reserved